MIkä ihmeen SPO? Siis sehän on “Authorisation of High Risk Commercial Specialised Operations“. Suomeksi sama kuuluu: Lupa suuririskisten lentotöiden kaupalliseen suorittamiseen. Vihdoin kauan odotettu  lupa on käytössämme (lupanumero SE.SPOA.0013.-FI / Heliair Sweden AB) ja pääsemme tarjoamaan mm. energiayhtiöille linjaraivauspalveluja helikopteriin kiinnitetyllä sahalla. Lupa kattaa myös mastonrakennus- sekä muut nostotyöt MD500, AS350 ja EC120- tyyppien helikoptereilla. Käytössämme on siis yhteensä yhdeksän koneen laivue kulloisenkin tarpeen mukaan. Tuoterepertuaariin on tulossa myös metsänlannoituslennot, linjatarkastus- ja laserkeilauslennot sekä muita asiakaan tarpeen mukaan räätälöitäviä lentotöitä, kuten sähkönsiirtoverkkojen suurhäiriötilanteiden raivauksia helikopterilla.